Your search results

Registar posrednika - Šta je to ?

Ugovor o posredovanju - Zašto moram da potpišem ?

Zašto mi agenti traže fotokopiju lične karte ?

Kako da angažujem Vašu agenciju ?

Želim da angažujem Vašu agenciju i platim proviziju - ali ne bih da potpisujem Ugovor o posredovanju… ?

Agencijska provizija - Koliko košta agencijska provizija, ko i kada je plaća ?

2 % je puno - Jel može jeftinije, neki naplaćuju manju proviziju ?

Šta dobijam za 2 % agencijske usluge ?

Da li mogu da angažujem druge agencije ako sa Vama potpišem Ugovor o posredovanju ?

Da li mogu samostalno da prodajem stan ako sa Vama potpišem Ugovor o posredovanju ?

Da li mogu da raskinem Ugovor o posredovanju ?

Koliko posrednika angažovati ?

Javni beležnik - Gde se overava Ugovor ?

Javno-beležnička nagrada - Kolko košta overa Ugovora kod Notara ?

Dokumentacija - Šta je potrebno za overu Ugovora ?

Da li se kupoprodaja može vršiti u stranoj valuti ?

Transfer novca u banci - Kako se vrši isplata kupoprodajne cene ?

Zemljište - Kako prodati zemljište ?

Legalizacija - Da li mogu da prodam stan u postupku legalizacije ?

Podrum, ostava, tavan - Da li mogu da prodam podrum ?

Založna izjava - Moj kupac "podiže" kredit i traži da se upiše hipoteka pre isplate

Uknjižba – Da li je uknjižba obavezna ?

Da li je stan uknjižen - kako da proverim ?

Porez na kapitalnu dobit

Efikasna prodaja - Kako brzo da prodam stan ali da dobijem realnu cenu ?

Šta je potrebno za prodaju stana ?

Provera dokumentacija - Kako da budem siguran da je dokumentacija kompletna ?

Zašto angažovati posrednika - mogu sam da oglasim prodaju ?

Priprema za prodaju - Kako pripremiti stan za prodaju ?

Formiranje cene - Koliko vredi moj stan ?

Tržišna cena - Da li sam formirao realnu cenu stana ?

Oglašavanje - Kako obavestiti javnosti da prodajem stan ?

Kapitalnu dobit - Ko plaća porez na kapitalnu dobit ?

Nerezidenti - Da li strani državljani mogu da kupuju nekretnine u Srbiji ?

Kupovina prvog stana - Potrebna dokumentacija za oslobađanje od plaćanja poreza

PDV refundacija - Kako ostvariti pravo na povraćaj PDV-a

Provera dokumentacija - Kako da budem siguran da je dokumentacija kompletna ?

Provera dokumentacija - Kako da budem siguran da je dokumentacija kompletna ?

Provera dokumentacija - Kako da budem siguran da je dokumentacija kompletna ?

KORAK 1 - definisanje uslova kupovine

KORAK 2 - odabir posrednika

KORAK 3 - odabir nekretnine i pregovori

KORAK 4 - zaključenje Predugovora

KORAK 5 - zaključenje Ugovora i isplata kupoprodajne cene

KORAK 6 - prijava promene korisničkih prava

PDV refundacija - Kako ostvariti pravo na povraćaj PDV-a

Katastar - načela

Katastarska parcela - provera broja i položaja parcele online ?

Krediti - osnovni pojmovi

Stambeni kredit – minimalni uslovi i potrebna dokumentacija

Stambeni krediti procedura – Hoću da kupim stan na kredit, koja je Procedura ?

Šta može biti predmet hipoteke ?

Stan u izgradnji – Da li je moguće kupiti stan u izgradnji na kredit ?

Učešće - Koliko kupac mora imati za učešće ?

Da li se učešće daje banci ili prodavcu ?

Ugovor o kreditu - da li se potpisuje sa bankom ili prodavcem ?

Založna izjava - Šta je to ?

Vinkulirana polisa osiguranja - Šta je to ?

LTV racio - Šta je to ?

NKOSK - Šta je to osiguranje kredita ?

Montažna kuća - Da li banka kreditira izgradnju montažne kuće?

Prevremena otplata - Da li je moguće prevremena otplata kredita?