Your search results

O nama

Privredno društvo „SIGMA-WORLD“ d.o.o. je osnovano već sada davne 1993.godine. Od septembra 2002.godine naša osnovna delatnost postaje POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTIMA. Od samog početka cilj nam je bio da se pozicioniramo među vodećim kompanija iz ove oblasti.

U cilju unapređenja poslovanja, koristimo savremene tehnologije kako bi formirali bazu gotovo svih nekretnina na tržištu Beograda i učinimo je dostupnom i upotrebljivom zainteresovanim klijentima. Elektronskom obradom podataka i zahteva naših klijenata omogućeno je brzo i efikasno dovođenje u vezu prodavaca sa potencijalnim kupcima nekretnina što je u osnovni cilj svakog klijenta a i svih posrednika.

KO SMO MI ?

Naš tim saradnika čine porodični ljudi raznih profila i godina, različitog obrazovanja i interesovanja pa tako pored iskusnih stručnjaka sa licencom za posredovanje u prometu nekretnina naš tim saradnika čine IT inženjeri, ekonomisti, pravnici, novinari, advokati, građevinski inženjeri, arhitekte, sudski veštaci, stručnjaci za marketing i menadžment, multimediju, grafički dizajneri i administrativno poslovni sekretari. Pored stalno zaposlenih, naše poslovanje podižemo na viši nivo saradnjom sa kompanijama i pojednicima srodnih delatnosti. Zahvaljujući njihovoj stručnosti i sugestijama svakodnevno unapređujemo način poslovanja.

Svih ovih godina trudimo se da učimo i idemo u korak sa trendovima i modernim tehnologijama kako bi se pozicionirali me]u liderima na tržištu, opravdali poverenje klijenata a znanje i iskustvo stečeno u radu nesebično prenesemo našim novim članovima.

Paralelno sa ispitivanjem tržišta nekretnina, pažljivo smo osluškivali zahteve klijenata. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i praksi, uspeli smo da zaokružimo poslovanje i postanemo jedna od vodećih kompanija u oblasti prometa nekretnina. U velikoj meri nam je pomogao Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnostikoji je stupio na snagu 2013.godine. Volimo svoj posao, poštujemo kodeks poslovne etike i ponašanja, imamo pošten i fer odnos prema saradnicima i klijentima i ono što je najvažnije, radimo u skladu sa zakonom.

NAŠA MISIJA

Naša misija je da promovišemo profesiju posrednika u prometu nekretnina konstantnim podizanjem nivoa usluga koje naša kompanija pruža klijentima. Cilj nam je da naše usluge budu dostupne što većem broju ljudi bilo da se radi o kupoprodaji, pružanju pravnih saveta ili o konsaltingu. Takođe se trudimo da podstičemo i utičemo na naše kolege da se menjaju kako bi profesija posrednika u prometu nekretnina zauzela mesto koje joj u svetu pripada. Primetili smo da potencijalni klijenti vrlo brzo uoče razliku u načinu poslovanja i pristupa poslu naše kompanije od ostalih.

Trudimo se da u najkraćem roku, što vernije i na afirmativan način prikažemo nekretnine naših Nalogodavaca- Prodavaca, koji su nas angažovali i sa kojima imamo potpisane Ugovore o posredovanju, što će rezultirati brzo pronalaženje potencijalnih Kupaca.

Za naše Nalogodavce-Kupce, sa kojima imamo potpisane Ugovore o posredovanju, trudimo se da pronađemo „nekretninu iz snova“.

... ukažite nam svoje poverenje a mi ćemo ga sigurno opravdati.


Sarađujte i Vi sa profesionalcima !!!