Your search results

Krediti - osnovni pojmovi

Stambeni kredit – minimalni uslovi i potrebna dokumentacija

Stambeni krediti procedura – Hoću da kupim stan na kredit, koja je Procedura ?

Šta može biti predmet hipoteke ?

Stan u izgradnji – Da li je moguće kupiti stan u izgradnji na kredit ?

Učešće - Koliko kupac mora imati za učešće ?

Da li se učešće daje banci ili prodavcu ?

Ugovor o kreditu - da li se potpisuje sa bankom ili prodavcem ?

Založna izjava - Šta je to ?

Vinkulirana polisa osiguranja - Šta je to ?

LTV racio - Šta je to ?

NKOSK - Šta je to osiguranje kredita ?

Montažna kuća - Da li banka kreditira izgradnju montažne kuće?

Prevremena otplata - Da li je moguće prevremena otplata kredita?