Your search results

Javni beležnik - Gde se overava Ugovor ?

Javno-beležnička nagrada - Kolko košta overa Ugovora kod Notara ?

Dokumentacija - Šta je potrebno za overu Ugovora ?

Da li se kupoprodaja može vršiti u stranoj valuti ?

Transfer novca u banci - Kako se vrši isplata kupoprodajne cene ?

Zemljište - Kako prodati zemljište ?

Legalizacija - Da li mogu da prodam stan u postupku legalizacije ?

Podrum, ostava, tavan - Da li mogu da prodam podrum ?

Založna izjava - Moj kupac "podiže" kredit i traži da se upiše hipoteka pre isplate

Uknjižba – Da li je uknjižba obavezna ?

Da li je stan uknjižen - kako da proverim ?

Porez na kapitalnu dobit